Škola srpskog jezika

 

Nastava se održava nedeljom u:

- 2. Bečkom okrugu, prostorije Hrama Vaskrsenja Hristovog na 1. spratu (Engerthstrasse 158, 1020 Wien) od 11:30 do 14:00 časova.

- 3. Bečkom okrugu, u suturenu Hrama Sv. Save (Veithgasse 3, 1030 Wien) od 11:00 do 14:00 časova.

- 16. Bečkom okrugu, u prostorijama Hrama Rođenja Presvete Bogorodice, (Neulerchenfelderstrasse 47, 1160, Wien) od 11:30 do 14:30 časova.

 

I od septembra 2018. subotom u:

- Sankt Peltenu, u prostorijama Hrama Sv. Apostola Tome (Hanuschplatz 5, 3100 St. Pölten) od 18:00 do 20:00 časova.


Nastava je predviđena za decu od 7 do 15 godina: nastava srpskog jezika, učenje ćirilice, kulture i istorije srpskog naroda.

Kontakt informacije u prostorijama Prosvjete, na E-Mail office@prosvjeta.at kao i na telefon: 0667 77 11 255

Preuzmite formular za upis u školu srpskog jezika

 

Projekat „Škola srpskog jezika“

Jedan od najvažnijih prioriteta SKPD „Prosvjeta Austrija“ jeste očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Poznavanje maternjeg jezika je ključni segment u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Osim toga, kroz bolje znanje maternjeg jezika,a za Srbe je to srpski, lakše i brže će se usvajati i strani jezik, u ovom slučaju nemački. Time se olakšava i ubrzava integracija, ne samo na jezičkom već i na svim nivoima.
U Austriji nema srpskih dopunskih škola, pa je nastava na maternjem jeziku od 1992. godine sastavni deo austrijskog školskog sistema. Bosanski, srpski i hrvatski jezik (BHS) se u austrijskim osnovnim školama predaje kao jedan jezik.
Imajući u vidu činjenicu da ogroman broj Srba živi u Beču (po nekim procenama 150 hiljada), nameće se potreba formiranja srpske škole u kojoj bi se srpski jezik predavao kao poseban jezik.

1) Cilj projekta „Škola srpskog jezika“ je omogućiti srpskoj i drugoj deci koja to žele a žive u Beču, da uče i neguju srpski jezik i kulturu, kako bi kod njih sačuvali i povećali osećaj nacionalne pripadnosti i vezu sa maticom, kao i jačanje svesti o svom nacionalnom i kulturnom identitetu.

2) Nosilac projekta „Škola srpskog jezika“ je SKPD „Prosvjeta“ – Odbor u Austriji. Rukovodilac projekta je prof. Srđan Mijalković.

3) Nastavu na srpskom jeziku će realizovati profesori srpskog jezika, koji predaju u austrijskim osnovnim školama ili profesori koji imaju pedagoško obrazovanje i iskustvo u radu sa učenicima.

4) Sprovođenje projekta „Škola srpskog jezika“ odpočelo je sredinom septembra 2013. godine i traje i danas.

5) Nastava se izvodi u grupama:
a) mlađi uzrast (od prvog do četvrtog razreda)
b) srednji uzrast ( od petog do osmog razreda)
c) stariji uzrast ( od 15 do 18 godina)

6) Nedeljni fond časova iznosi tri školska časa. Časovi mogu biti organizovani i u bloku.

7) Nastava se realizuje u prostorijama na adresi Gerglgasse 14, u 3. Bečkom okrugu, u prostorijama Hrama Vaskrsenja Hristovog, u 2. Bečkom okrugu, kao i u prostorijama Hrama Ro+ewa Presvete Bogorodice u 16. Beökom okrugu.

8) Evaluacija se sprovodi upotrebom evalaucionih upitnika, koji sadrže ocenu vezanu za sadržaje, načine prezentovanja sadržaja, pripremljenosti predavača i organizaciji nastave.

Za sprovođenje nastave na srpskom jeziku neophodna su minimalna sredstva (u iznosu od 5000 evra) za nabavku potrebnih nastavnih učila, udžbenika i priručnika, izradu didaktičko-metodičkih materijala, obezbeđivanje nastavnih sredstava, isplatu honorara predavačima, kao i eventualno iznajmljivanje prikladnog prostora za izvođenje nastave.

Imajući u vidu činjenicu da je Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, u svoj „Program rada za 2013. godinu“ uvrstila, između ostalog, i podršku projektima koji imaju za cilj očuvanje i učenje srpskog jezika u dijaspori, iskreno se nadamo da će sredstva za ovako značajan projekat, čiji je zadatak razvijanje ljubavi prema srpskom jeziku njegovo očuvanje i potrebi da se neguje, biti odobrena.

U to ime, unapred se zahvaljujemo na zajedničkom poduhvatu očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, jezike i kulture.

Rukovodilac projekta
Prof. Srđan Mijalković